Rodzice na wychodnym

Projekt Rodzice na wychodnym powstał po to, abyście Wy- rodzice mogli wyjść wieczorem zapewniając swoim dzieciom opiekę do późnych godzin wieczornych.
Należy się Wam wolny wieczór, prawda?

Zaplanujcie wyjście, wieczór we dwoje- a my przypilnujemy Wasze dzieciaki.

Zapewniamy opiekę w  godz. 19.00 – 23.00. w podane wcześniej dni miesiąca.

Bawcie się dobrze- my zajmiemy się dziećmi!

Cennik

30 zł/h dziecko
50zł/h Rodzeństwo (2 dzieci)
25 zł za następne dziecko

Regulamin

 1. Opieka funkcjonuje w podane wcześniej dni miesiąca w godz. 19.00 – 23.00. Przyjmujemy dzieci w wieku od 5-14 lat. ( min. 4 dzieci, max.8 dzieci).
 2. Istnieje możliwość rezerwacji danego dnia pobytu. (grafik podawany na bieżąco)
 3. Z opieki mogą korzystać jedynie dzieci zdrowe, nie wymagające opieki medycznej ( nie mające kataru, gorączki, biegunki, wymiotów).
 4. Do odbioru dzieci z placówki upoważnieni są tylko rodzice, opiekunowie prawni lub osoby przez nich wyznaczone pisemnie. Upoważnienie jest przechowywane wraz z dokumentacją dziecka na terenie placówki.
 5. Rodzice zobowiązani są do punktualnego odbioru dziecka. Dodatkowa opłata za wydłużony czas. Opłata za każdą rozpoczętą godzinę wynosi 25 złotych.
 6. Nie ponosimy odpowiedzialności za rzeczy przynoszone przez dzieci.
 7. W przypadku zniszczenia przez dziecko mienia rodzice/opiekunowie ponoszą koszty naprawy.
 8. Kwota za pobyt płatna z góry.
 9. Placówka zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany w regulaminie, o czym bezzwłocznie poinformuje rodziców (opiekunów prawnych) korzystających z usług placówki.
 10. Wysokość opłat w cenniku może ulec zmianie.
 11. Dokumentem wiążącym pomiędzy rodzicem (prawnym opiekunem) dziecka, a placówką jest wypełniona i podpisana karta zgłoszenia oraz regulamin.