ZAJĘCIA ŚWIETLICOWE

Nie masz z kim popołudniu zostawić dziecka?
Musisz coś załatwić, a nie wiesz co zrobić z pociechą?
Dzieciaki nudzą, że chciałaby się pobawić ale nie mają towarzystwa?
Twoje dziecko nie wie co robić po szkole?

Przywieź je do nas!

Zapraszamy do BAZY, której celem jest miłe spędzenie czasu po lekcjach w gronie rówieśników,

•Pomożemy odrobić zadania!
•Pobawimy się, pogramy i wspólnie spędzimy czas!

Dziecko może przebywać u nas godzinę, całe po popołudnie lub w wybrane przez siebie dni tygodnia.

Będzie super!

Dla kogo?  Dla dzieci od 6- 14 lat
Kiedy? Od poniedziałku do piątku od 10-17

Cennik

Abonament I

Pakiet 60h
599 zł (1h-10 zł)
- pobyt w wybrane dni (pon.-pt.) w dowolnych godzinach funkcjonowania (między 10.00-17.00), -ważność 60 dni *dodatkowo 10% zniżki na urodzinowe przyjęcie

Abonament II

Pakiet 30h
350 zł (1h-12 zł)
- pobyt w wybrane dni (pon.-pt.) w dowolnych godzinach funkcjonowania (między 10.00-17.00), -ważność 30 dni *dodatkowo 5% zniżki na urodzinowe przyjęcie

1 dzień
99 zł
-pobyt 10-17

1 godzina
1h- 20 zł / Rodzeństwo 30 zł
- pobyt 10-17

Regulamin

Regulamin abonament 

 1. Świetlica jest czynna w godz. 10.00 – 17.00 od poniedziałku do piątku.
 2. Do świetlicy mogą uczęszczać dzieci w wieku od 6- 14 lat.
 3. Z opieki mogą korzystać jedynie dzieci zdrowe, nie wymagające opieki medycznej ( nie mające kataru, gorączki, biegunki, wymiotów).
 4. Niewykorzystane godziny pobytu w abonamencie kasują się po 30 dniach.
 5. Ważność pakietu- 30 lub 60 dni.
 6. Kwota za pobyt płatna z góry.
 7. Rodzice zobowiązani są do punktualnego odbioru dziecka. Dodatkowa opłata za wydłużony czas. Przekroczenie deklarowanego czasu w ciągu dnia nalicza kolejną godzinę.
 8. Za rzeczy przynoszone przez dzieci, świetlica nie ponosi odpowiedzialności.
 9. W przypadku zniszczenia przez dziecko mienia świetlicy rodzice/opiekunowie ponoszą koszty naprawy.
 10. Przed przyjęciem dziecka do świetlicy szkolnej rodzic (opiekun prawny) zobowiązany jest do wypełnienia karty zgłoszenia, w której podaje aktualne dane dziecka. Każda zmiana telefonu, adresu bądź osoby upoważnionej do odbioru dziecka powinna być niezwłocznie przekazana pracownikowi świetlicy.
 11. Dziecko ze świetlicy mogą odebrać jedynie rodzice lub wskazani przez nich opiekunowie, których dane oraz numery dowodów osobistych są wpisane do Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy.
 12. Dziecko nie zostanie wydane Rodzicom lub osobom upoważnionym w przypadku stwierdzenia przez opiekunów: upojenia alkoholowego lub odurzenia innymi środkami a także w przypadku silnego wzburzenia emocjonalnego. O fakcie zostanie powiadomiona druga strona, jeśli nie odniesie to skutku zostanie wezwana policja.
 13. Dziecko poniżej 7 roku życia nie może samodzielnie opuszczać Świetlicy szkolnej oraz nie może być odbierane przez dziecko, które nie ukończyło 10 roku życia (zgodnie z przepisami Kodeksu ruchu drogowego).
 14. W przypadku samodzielnego wyjścia dziecka ze świetlicy do domu potrzebne jest oświadczenie rodziców ze zgodą na takie wyjście, z podaniem daty i godziny o której dziecko ma opuścić świetlicę.
 15. W momencie zapisu dziecka do Świetlicy rodzice/opiekunowie prawni zapoznają się i akceptują Regulamin Świetlicy
 16. Placówka zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany w regulaminie, o czym bezzwłocznie poinformuje rodziców (opiekunów prawnych) korzystających z usług placówki.
 17. Wysokość opłat w cenniku może ulec zmianie.
 18. Dokumentem wiążącym pomiędzy rodzicem (prawnym opiekunem) dziecka, a placówką jest wypełniona i podpisana karta zgłoszenia oraz regulamin.