Mamo, tato jedź i załatwiaj

Projekt „Mamo, tato jedź i załatwiaj” to zapewnienie fachowej opieki dzieciom w wieku 3- 5 lat, po to aby rodzice mogli załatwić swoje sprawy, mając pewność, że ich dzieci są w dobrych rękach.
Wyjazd do lekarza, do sklepu czy po prostu chęć pobycia samemu.

Zapraszamy maluszki w wieku od 3-5 lat, w godz. 10-17 od poniedziałku do piątku.

Specjalna sala dostosowana do zabaw najmłodszych, wyposażona w mądre zabawki i przemyślane pomoce edukacyjne sprawi, że dziecko będzie czuło się bezpiecznie i przyjemnie spędzi czas.

Prosimy aby dziecko miało ze sobą:
-kapcie i ubranko na zmianę,
-ulubioną maskotkę,
-wodę do picia,
-przekąski lub drugie śniadanie

Mamo, tato załatwcie spokojnie swoje sprawy, zaopiekujemy się Waszymi dziećmi 🙂

Cennik

Abonament 1

Pakiet 60 h
599 zł (1h-10 zł)
- pobyt w wybrane dni (pon.-pt.) w dowolnych godzinach funkcjonowania (między 10-17),-ważność abonamentu 60 dni

Abonament 2

Pakiet 30h
350 zł (1h – 11 zł)
- pobyt w wybrane dni (pon.-pt.) w dowolnych godzinach funkcjonowania (między 10-17),-ważność abonamentu 30 dni

1 dzień
99 zł
- pobyt w godz. 10-17

1 godzina
20 zł / Rodzeństwo 30 zł
-pobyt w godz. 10-17

Regulamin

 1. Opieka funkcjonuje w godz. 10.00 – 17.00 od poniedziałku do piątku.
 2. Przyjmujemy dzieci w wieku od 3- 5 lat.
 3. Obowiązkiem rodzica jest zapewnić dziecku wyprawkę w skład której wchodzą: obuwie zamienne, komplet ubranek na zmianę, butelkę lub kubek, przekąskę lub drugie śniadanie, ulubioną przytulankę.
 4. Kwota za pobyt płatna z góry (według cennika).
 5. Istnieje możliwość rezerwacji konkretnego dnia pobytu.
 6. Zapraszamy dzieci bez jakichkolwiek objawów infekcji. Z opieki mogą korzystać jedynie dzieci zdrowe, nie wymagające opieki medycznej ( nie mające kataru, gorączki, biegunki, wymiotów)
 7. Przypominamy o bezproblemowej możliwości zmiany terminu rezerwacji w razie niepewnej sytuacji zdrowotnej.
 8. W jednym czasie w bawialni może bawić się najwięcej 6 dzieci.
 9. Do odbioru dzieci z placówki upoważnieni są tylko rodzice, opiekunowie prawni lub osoby przez nich wyznaczone pisemnie. Upoważnienie jest przechowywane wraz z dokumentacją dziecka na terenie placówki
 10. Rodzice zobowiązani są do punktualnego odbioru dziecka. Dodatkowa opłata za wydłużony czas. Opłata za każdą rozpoczętą godzinę wynosi 20 złotych.
 11. Przed rozpoczęciem zabawy, zdejmujemy wierzchnie ubranie i  obuwie. Dezynfekujemy dłonie.
 12. Za szkody spowodowane przez dzieci odpowiadają rodzice/opiekunowie. Są oni zobowiązani do naprawy lub odkupienia uszkodzonych zabawek.
 13. Nie ponosimy odpowiedzialności materialnej za rzeczy zgubione lub pozostawione na jej terenie. Nie ponosi odpowiedzialności za szkody na mieniu i osobiste powstałe z winy współuczestników zabawy.
 14. Placówka zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany w regulaminie, o czym bezzwłocznie poinformuje rodziców (opiekunów prawnych) korzystających z usług placówki.
 15. Wysokość opłat w cenniku może ulec zmianie.
 16. Dokumentem wiążącym pomiędzy rodzicem (prawnym opiekunem) dziecka, a placówką jest wypełniona i podpisana karta zgłoszenia oraz regulamin.