Aktywności w każdym wieku.

Zapraszamy seniorów do twórczego spędzania czasu. Chcemy pomóc w organizowaniu ciekawych form aktywności w przestrzeni kulturotwórczej, artystycznej, profilaktycznej, międzypokoleniowej.

Nie tylko dla wnuków.

Łączymy tradycję z tym, co nowe. Liczymy, że propozycje naszych działań  zaangażują pokolenia. Stworzyliśmy miejsce by dobrze czuli się u nas i najmłodsi i ci nieco starsi.

***

W 2021 roku odbyły się 4 spotkania dla Seniorów; na jednym z nich gościliśmy podologa/kosmetologa DR STÓPKĘ, mgr Paulinę Kulkę.

Seniorzy brali udział w wyjeździe do Teatru Polskiego w Bielsku- Białej.

12 stycznia 2022, zorganizowaliśmy warsztaty z dietetykiem p. Małgorzatą Skrzypczyk z Gabinetu Dietetycznego „Marchewka”.

Ponadto w poniedziałki o 9:45 i wtorki o 10:00 odbywa się gimnastyka rekreacyjna. 

Czekamy na Ciebie!

WAŻNE!
Oferta zajęć i warsztatów dla poszczególnych grup wiekowych będzie ukazywać się w aktualnościach i grafiku zajęć.